Giỏ hàng

Bóng bàn

WAVE TWISTER 4
1 phiên bản màu sắc
1,420,000₫
 • Vàng xanh / 36.5
1,420,000₫
WAVE MEDAL Z2
2 phiên bản màu sắc
2,900,000₫
 • Xanh biển / 39
 • Xanh trắng / 39
2,900,000₫
WAVE MEDAL Z
1 phiên bản màu sắc
2,599,000₫
 • Đỏ đen / 39
2,599,000₫
WAVE MEDAL 5
-25%
1 phiên bản màu sắc
1,875,000₫ 2,500,000₫
 • Trắng xanh vàng / 39
1,875,000₫ 2,500,000₫
WAVE KAISERBURG 5
2 phiên bản màu sắc
1,900,000₫
 • Xanh bạc trắng / 36
 • Trắng đỏ / 36.5
1,900,000₫
Booster SA
1 phiên bản màu sắc
760,000₫
 • Đen / 0
760,000₫
CROSSMATCH PLIO CN3
1 phiên bản màu sắc
1,490,000₫
 • Đỏ trắng đen / 35
1,490,000₫
CROSSMATCH PLIO EV
1 phiên bản màu sắc
1,490,000₫
 • Trắng xanh / 39
1,490,000₫
CROSSMATCH PLIO RX4
3 phiên bản màu sắc
1,290,000₫
 • Trắng xanh bạc / 35
 • Trắng đen bạc / 39
 • Trắng đỏ đen / 38.5
1,290,000₫
CYCLONE SPEED
2 phiên bản màu sắc
1,290,000₫
 • Xanh trắng / 37
 • Đỏ trắng / 37
1,290,000₫
CYCLONE SPEED 2
6 phiên bản màu sắc
1,290,000₫
 • Ghi trắng / 38
 • Đen Trắng Đỏ / 39
 • Đỏ trắng / 38
 • Xanh vàng đỏ / 38
 • Xanh Bạc / 37
 • Đen xanh lục / 37
1,290,000₫
Fortius FT Ver.D
1 phiên bản màu sắc
2,250,000₫
 • Đen / FL
2,250,000₫

Lọc theo

Sản phẩm đã xem

0₫ 0₫

0961 590 301

Top

Facebook Youtube Top