Giỏ hàng

GIỚI THIỆU MIZUNO INAZUMA TEAM

[GÓC LỘ DIỆN]

Biệt đội SẤM SÉT - INAZUMA Team: Nghiêm Xuân Tú, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Huy Hùng, Hồ Tấn Tài.

⚡️Nhanh như sét đánh

⚡️Mạnh mẽ như sấm gầm

⚡️Rực sáng như tia chớp

Chúng tôi tự tin cùng #MoreliaNeoII#RebulaIII chinh phục mọi sân cỏ!